logo    Relax-eshop  internetový obchod   Dopřejte si kvalitní odpočinek 

 

Česká pošta

 

 

 

 

 

Naši partneři


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
www.relax-eshop.cz

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát: Jarmila Vernerová

Sídlo: Weissova 1969, 190 16 Praha 9

IČO: 68886292

Firma je zapsána v Živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 21.
Korespondenční adresa: Jarmila Vernerová, Weissova 1969, PSČ 19016 nebo e-mail: info@relax-eshop.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy číslo: .................. (číslo kupní smlouvy = číslo objednávky) zcela (vracíte veškeré zboží, které jste na základě výše uvedené kupní smlouvy získal) nebo částečně (vracíte jen zboží specifikované níže (*):


doplňte podle kupní smlouvy: **)

kód zboží: ........................................

název zboží:....................................................................................

počet kusů: ......................................Datum objednání: __.__.____ **)/datum obdržení: __.__.____ **)

Číslo prodejního dokladu: ...................................................**)Spotřebitel: **)

Jméno: ...........................................................................

Příjmení: .........................................................................

Ulice a č.p./orientační: ............................................................................

Město: ...................................................................................................

PSČ: ........................

Číslo účtu pro vrácení peněz:.................................................................../..................

Podpis spotřebitele: ....................................................................................
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:__.__.____ *)


(*) Nehodící se škrtněte
**) Údaje doplňtePoučení:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy on nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal zboží.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, je třeba odeslat Odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 


Y2VmNTE5Nz