en-MODERNÍ OBRAZY Z EVROPSKÝCH GALERIÍ  

30/10/2023

Vstupte do světa evropských galerií a objevte krásu uměleckého digitálního  tisku:


Tisk na plátně 

S nástupem digitální technologie vstoupil do světa umění také digitální tisk a nový umělecký směr - tisk na plátno, vyznačující se jasnými barvami, ostrými detaily a nekonečným spektrem designů. 

Evropské prodejní galerie dnes nabízejí širokou škálu moderních tištěných obrazů, z nichž mnohé zdobí interiéry domovů či kanceláří po celém světě. 

Výběr moderních jednodílných nebo vícedílných obrazů je záležitostí osobní preference. Někteří lidé preferují velké jednodílné obrazy jako dominantní prvky v místnosti, zatímco jiní upřednostňují vícedílné sestavy, které na zdi vytvářejí umělecký celek. Každý máme svůj umělecký vkus, který osloví naši duši a vnese do našich životů radost a inspiraci.

Moderní pojetí známých uměleckých děl

Digitální reprodukce jsou nyní dostupné ve formě digitálně tištěných obrazů. Tato díla nemusí být pouze věrnými kopiemi slavných obrazů, ale často jsou přepracovávána do moderních kontextů. Umělci tak mohou přidávat do obrazů nové prvky, měnit barvy nebo dokonce vytvářet digitální koláže - a přenášet tak známá díla populárním způsobem do 21. století.

Imitace přírodních motivů

Dalším fascinujícím trendem v digitálním umění jsou obrazy realisticky napodobující krásu přírody. Digitální umělci zobrazují přírodu novými a kreativními způsoby, od realistických obrazů až po přírodní abstrakce. Díky současným možnostem digitálního tisku  jsou detaily a barvy těchto obrazů úchvatné a přenášejí do interiérů svěží energii přírody.

Abstrakce a digitální experimentace

Digitální technologie podporují vznik abstraktních děl, která by dříve byla jen těžko dosažitelná, od složitých geometrických vzorů až po rozmanité barevné kompozice. Digitální umělci mohou experimentovat s různými styly a technikami bez omezení tradičními technologiemi. Tato moderní abstraktní díla pak jsou schopna přenášet do prostoru pocity pozitivní energie, mystiky a nekonečné možnosti interpretace.

Interaktivní umění a virtuální realita

Některé evropské galerie jdou ještě dál a kombinují digitální umění s virtuální realitou a interaktivními prvky. Návštěvníci galerií se tak mohou ponořit do obrazů virtuálních světů, které reagují na jejich pohyby a interakce. Tato forma umění nejenže poskytuje vizuální zážitek, ale také zasahuje do ostatních smyslů, což vytváří dojem zcela nového rozměru umělecké zkušenosti.-----------------------

Moderní umělecké směry:

1. Digitální Expresionismus

 Digitální expresionismus je umělecký směr, který využívá digitálních technologií k vyjádření emocí a citů umělce. Tato forma umění se zaměřuje na používání barev, textur a světelných efektů k vytvoření dojímavých obrazů. V evropských galeriích můžete nalézt digitálně tištěné obrazy, které zobrazují expresivní gesta a abstraktní kompozice, vytvořené pomocí grafických tabletů a speciálních počítačových programů.

2. Kombinace Digitálního a Konvenčního Umění: Někteří umělci zkoumají spojení digitálních technik s tradičními uměleckými postupy. Například některé obrazy kombinují digitálně vytvořené prvky s ručně malovanými částmi. Tato kombinace umožňuje umělcům experimentovat s novými formáty a texturami, čímž vytvářejí jedinečná díla, která oslovují různé smysly diváků.

3. Interaktivní Umění: Digitální technologie umožňují vytvářet interaktivní umělecká díla, která reagují na pohyb a dotyk diváka. Některé galerie prezentují obrazy, které mění svůj vzhled nebo zvukovou kulisu podle toho, jak se diváci pohybují kolem nich. Tento druh interakce poskytuje divákům nový způsob, jak prozkoumávat a vnímat umění.

4. Digitální Koláže: Digitální tisk umožňuje umělcům vytvářet komplexní koláže, které kombinují různé prvky, jako jsou fotografie, malby a text. Tento experimentální přístup k tvorbě umožňuje vytvářet obrazy, které vyprávějí složité příběhy a podněcují divákovu fantazii.

5. Umění Virtuální Reality: Dalším fascinujícím směrem je umění virtuální reality (VR). Umělci vytvářejí obrazy, které mohou být prozkoumány pomocí VR brýlí, což divákům umožňuje ponořit se do uměleckého díla a prozkoumávat ho z různých úhlů a perspektiv.

V Evropě existuje mnoho prodejních galerií, které se zaměřují na prezentaci těchto moderních obrazů. Tyto galerie nejenže podporují umělce, ale také poskytují divákům jedinečný pohled na budoucnost umění. 


 na Plátno

Evropské galerie mají bohatou historii vystavování a uchovávání uměleckých děl, která odrážejí různé epochy a umělecké směry. Nicméně, moderní doba přinesla do světa umění nový způsob tvorby a prezentace - digitálně tištěné obrazy na plátno. Tyto obrazy spojují starou tradici malby s moderní technologií, což vytváří fascinující nový směr v umění.

Co jsou to digitálně tištěné obrazy na plátno? Jedná se o umělecká díla, která jsou vytvářena na počítači a poté tištěna na kvalitní plátno, což dává dojem tradiční malby. Tyto obrazy jsou často vytvářeny pomocí grafických tabletů a různých softwarových programů, což umožňuje umělcům tvořit neuvěřitelně detailní a složité díla.

Jedním z umělců, kteří vynikají v tomto odvětví, je italský malíř Pino Dell'Aquila. Jeho díla jsou vystavena v galeriích po celé Evropě a jsou známá pro svou realističnost a bohatou barevnost. Dell'Aquila dokáže vytvořit obrazy, které vypadají jako fotografie, ale mají hloubku a emotivní náboj tradiční malby. Jeho dílo je skvělým příkladem toho, jak digitálně tištěné obrazy na plátno mohou spojit moderní technologii s uměleckým nadáním.

Dalším umělcem, jehož díla zaujímají pozornost, je Francouz Fabien Perez. Jeho obrazy jsou zpravidla zasazeny do nočního prostředí a zachycují atmosféru městských ulic a kaváren. Perezova práce je založena na technice malby nočních scén olejem na plátno, která je následně digitalizována a tištěna. Tato kombinace tradičních postupů a digitálního zpracování vytváří jedinečnou atmosféru a zvýrazňuje kontrasty světla a stínu.

Někteří kritici mohou namítat, že digitálně tištěné obrazy na plátno nemají stejnou autentičnost jako klasická malba. Nicméně, tato forma umění má své vlastní unikátní kouzlo. Umělci mohou experimentovat s texturou, barvami a efekty, které by byly těžko dosažitelné tradičními médii. Navíc, tato technologie umožňuje, aby se umění stalo více dostupným a cenově dostupným pro širší publikum.

Digitálně tištěné obrazy na plátno mají své místo nejen v galeriích, ale také ve sbírkách soukromých sběratelů. Moderní umění je vždy v pohybu, a tato forma umění je dalším důkazem inovací a proměn v umění.

Ve světě, kde technologie rychle pokračuje, je zajímavé sledovat, jaký vliv má na umění a na to, jakým způsobem umělci vytvářejí svá díla. Digitálně tištěné obrazy na plátno jsou jasným příkladem toho, jak se tradiční a moderní prvky mohou prolínat a vytvářet něco zcela nového a oslnivého. Sledovat tento směr v umění může být inspirující a zároveň nás přesvědčit, že umění má stále co nabídnout, i v digitálním věku.