POSTUP PŘI REKLAMACI NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě, že zjistíte, že zboží zakoupené v e-shopu Relax-eshop.cz  Vám nevyhovuje nebo má jakoukoliv výrobní vadu, příp. vada vznikne běžným používáním (viz záruční podmínky a reklamační řád), vyplňte prosím formulář na této stránce (uveďte zde vaše osobní údaje a další údaje, nezbytné pro vyřízení reklamace a dotazník na spodní části podepište).

Vše ohledně reklamace a vrácení zboží zasílejte na níže uvedenou adresu, vyhnete se tak prodloužení vyřízení Vaší reklamace:

Vodnická 440/54 Praha 4, 149 00 Újezd u Průhonic

 Následně Vás budeme kontaktovat a poskytneme Vám kompletní informace, jak dále postupovat, aby Vaše reklamace byla v co možná nejkratším čase vyřízena k Vaší úplné spokojenosti.
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy


Tímto prohlašuji, že odstupuji od kupní smlouvy:


Datum uzavření Smlouvy (datum objednávky):  ..................................................

Jméno a příjmení: ..................................................................................................................

Doručovací adresa: ...............................................................................................................

E-mailová adresa: ..................................................................................................................

Specifikace zboží, kterého se Smlouva týká: .........................................................

Způsob vrácení obdržených finančních prostředků:      x  bankovním převodem    x  složenkou typu C

Číslo bankovního účtu: .......................................................................................................Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu Relax-eshop.cz (dále jen "Společnost") nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.  Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený v hlavičce tohoto formuláře. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.                                                                

Datum:                                                                                                                                              Podpis:


Adresa pro vrácení zboží: Jarmila Vernerová (Relax-eshop.cz), Vodnická 440/54, 149 00 Praha 4                   Kontakt: e-mail: obchod@relax-eshop.cz, tel. 731 190 611